top of page

WE ARE HIRING! jOIN OUR team!

At Restaurant No3 in lovely Mo i Rana, we are in a completely unique position.  Our kitchen team, who have worked with us for almost 5 years now, want to return to their hometowns and families. It has been an incredible journey, and we thank them for the time and agency that has been left with us. 

 

Alas where some chapters end; others begin. Do you want to join our next chapter? Here, you will have the opportunity to contribute with your creativity, as well as work in a place where we have fun every day. We want diversity and variety among our employees, and therefore want to get in touch with qualified applicants, regardless of how many years of seniority you may have.  What is important for us, is that you are genuinely interested in food and the profession.

 

Why choose No3? 

At No3 you get the chance to partake in an exciting journey, within a vibrant city experiencing rapid growth, where our produce come from the mountains and sea of Northern Norway.  We are a successful establishment highly regarded for our food, service and atmosphere. Do you want to be part of an environment where interaction and development are facilitated? Where you can expect an employer who appreciates your creativity, a company that takes care of all its employees, and complies with all laws and regulations.

 

Inside our doors we have a group of welcoming and genuine staff, waiting anxiously to see if it is you who comes through the doors. Much of No3's unique character is the staff! The food is prepared on a Josper charcoal grill, the very heart of our restaurant, which ensures a wonderful taste of grill all year round. With fresh local ingredients, we want our chefs to be able to offer a delightful dining experience, in an interaction with a pleasant venue with traditional surroundings.

 

Send your application and CV as soon as possible. Write briefly about relevant experience, your motivation for working with us and why you think you are the right person for the position. We encourage you to provide 2 relevant references on your CV.

 

Unfortunately, you will not be prioritized if you do not have a EU/EEA work/residency permit.
-------------


På Restaurant No3  i nydelige Mo I  Rana er vi i en helt unik posisjon.  Vårt kjøkkenteam, som har jobbet for oss i snart 5 år, ønsker nå å vende hjem til sine kjære og savnede. Det har vært en utrolig reise, og vi takker for den tid og innsats som har blitt lagt igjen hos oss.

Men der noen kapitler avsluttes; starter andre.  Ønsker du å være med på neste kapittel? Her vil du få muligheten til å bidra med din kreativitet, samt jobbe på en arbeidsplass hvor vi har det gøy hver eneste dag. Vi ønsker mangfold og variasjon blant våre medarbeidere, og ønsker derfor å komme i kontakt med kvalifiserte søkere, uavhengig av hvor mange års ansiennitet du måtte ha, det viktige for oss er at du er genuint interessert i mat og faget. 

 

Hvorfor skal du velge No3?

På No3 får du sjansen til å være med på en spennende reise, i en trivelig by som opplever stor vekst, der råvarene våre kommer fra fjellet og havet rundt oss. Vi er et godt etablert suksess konsept med meget godt omdømme på mat, service og atmosfære. Vil du være del av et miljø hvor det legges til rette for samspill og utvikling. Hvor du kan forvente en arbeidsgiver som setter pris på din kreativitet, en bedrift tar vare på sine ansatte, og som forholder seg til alle lover og regler.

 

Innenfor dørene våre venter det et gjeng med trivelige og herlige medarbeidere, som venter spent på om det er nettopp du som kommer inn dørene. Mye av No3’s unike karakter er de ansatte! Maten tilberedes på en josper-kullgrill, selve hjertet i restauranten, og sørger for en herlig smak av grill året rundt.  Vi ønsker våre kokker kan by på en genuin matopplevelse, med ferske og lokale ingredienser, i samspill med et hyggelig lokale med  tradisjonsrike omgivelser.

Send søknad og CV så snart som mulig. Skriv kort om relevant erfaring, din motivasjon for å jobbe hos oss og hvorfor du tror du er rett person for stillingen. Vi oppfordrer deg til å oppgi 2 relevante referanser på din CV.

 

Du vil dessverre ikke bli prioritert dersom du ikke har arbeidstillatelse / oppholdstillatelse.

mat

sørvis

opplevelse

atmosfære

bottom of page